Danderyds Sjukhus - Intensiven

Danderyds Sjukhus - Intensiven

iOS Universal Education

Free
Own Wish Buy Buy

Detta är en app för dig på anestesikliniken på Danderyds sjukhus. Syftet är att samla relevanta dokument gällande rutiner, instruktioner och behandlingar på intensivvårdsavdelningen. Appen kommer både att finnas på iPad på avdelningen och kan också laddas ner till enskilda telefoner.

Show More...

My Rating

App Store Rating