Back
Category: Education
CSN Tests HD

CSN Tests HD

       iOS iPad

(aplikācija nedarbojas uz iOS8, līdz atjauninājumam pieejama bez maksas)

Mobilā iPad aplikācija “Tematiskie uzdevumi ceļu satiksmes noteikumos” latviešu un krievu valodā iekļauj sevī apmācību un pārbaudes eksāmenus A, B, C, D, Atpūtas kuģu, Mopēdu un Velo kategorijām.

Мобильное iPad приложение "Тематические задачи по правилам дорожного движения" включает в себя подготовку по категориям А, B, C, D, морской, мопедов и велосипедов. (Не работает на iOS8)

Mobile iPad application "Thematic tests for drivers education" in Latvian and Russian languages ​​include training, testing exams and e-Books for A, B, C, D, Marine, Motoroller and Bicycle categories. (App Doesn't work on iOS8)

--- LV ---
Izmantojot šo aplikāciju varat:
- apgūt ceļu satiksmes noteikumus
- pārbaudīt un uzlabot savas esošās zināšanas
- sacensties ar draugiem un kolēģiem kurš labāk pārzin CSN

Aplikācijā ietver e-Grāmatas:
- Ceļu satiksmes noteikumi
- Ceļu likums
- Atpūtas kuģu vadītājiem
- Administratīvā atbildība un pārkāpumu punkti

Papildus:
- Statistika par atbildētajiem jautājumiem, par tēmām ar visvairāk nepareizām atbildēm, kā arī par eksāmenu rezultātiem.

--- RU ---
С помощью этого приложения вы сможете:
- учить правила дорожного движения
- проверить и уточнить ваши навыки
- соревноваться с друзьями и коллегами

Приложения включают электронные книги:
- Правила дорожного движения
- Закон о дорожном движении
- Вoдителям прогулочных судов
- Административная ответственность

Кроме того:
- Статистика правильных ответов по темам, темы с наибольшим числом неправильных ответов, а также результаты экзаменов.

--- EN ---
Using this application you can:
- learn for the drivers licence
- test and refine existing knowlidge
- compete with friends and colleagues whos knowlidge is better

Application include e-Books:
- Rules of the Road
- Traffic Law
- Boat/ship rules
- Administrative liability and points

In addition:
- Statistics on the finished questions by topics, topics with the most incorrect answers, as well as exam results.


Screenshots

Screenshot 1 of 5

Share with Others

Last changed:
Jan 19, 2015
Category:
Education
Developer:
sia "Due"
Version:
1.2
Size:
106.8 MB

Current Version Average Rating:
No data

All Versions Average Rating:
No data
Other Apps By This Developer
30 Friends
CSN Test Full
CSN Tests - Tematiskie uzdevumi ceļu satiksmes noteikumos
Fun way to teach reading!
Grāmata Miljons - Iemāci bērnam lasīt!
Iemāci lasīt!
Million de Mots - Manière amusante pour enseigner la lecture!
Monster Constructor
SIGNS Test
Teach your child to read!
Transporter Man
¡Manera divertida por enseñar leer!
Научи ребенка читать!
Тематические задачи ПДД и тест экзамен Европы и России (Правила дорожного движения)
Тематические задачи ПДД и тест экзамен Европы и России (Правила дорожного движения) HD
Учим читать!