Angielski w pracy - Poziom podstawowy Szybki Kurs

Angielski w pracy - Poziom podstawowy Szybki Kurs

iOS iPhone Education

$2.99 was 0.99
Own Wish Buy Buy

Angielski w pracy – Poziom podstawowy to idealna pomoc przy nauce języka angielskiego dla osób początkujących. Obok tematycznie upprządkowanego słownictwa i zwrotów znajdziesz tu również bardzo rozbudowany dział gramatyki (niektóre działy zawierają ćwiczenia) oraz dialogi wraz z ćwiczeniami.

1. SŁOWNICTWO I ZWROTY

* Praca:

- podstawowe pojęcia,
- miejsce pracy,
- dane personalne,
- podstawowe informacje o sobie,
- wykształcenie,
- rodzaje pracy,
- rozmowa telefoniczna,
- umawianie spotkań,
- organizowanie szkoleń i konferencji, debat, spotkań firmowych,
- obsługa klienta,
- przywitanie, pożegnanie,
- kontrakty, umowy, pisma.

* Podróż, zwiedzanie, wypoczynek:

- podstawowe pojęcia,
- miejsce przeznaczenia,
- cel podróży,
- sposoby podróży,
- odzież na podróż i do zwiedzania,
- okres podróży,
- sprawy płatnicze,
- kasa biletowa,
- na dworcu kolejowym, na lotnisku, na statku,
- w urzędzie celnym,
- w autobusie, w samochodzie, w metrze,
- w biurze podróży,
- w hotelu, w restauracji,
- usługi,
- zwiedzanie,
- poczta, lekarz, zakupy.

* Zainteresowania, czas wolny:

- pojęcia podstawowe,
- wypoczynek z rodziną,
- czas wolny w domu,
- moje hobby,
- sport,
- muzyka,
- kino, teatr.

* Jednostki miar i wielkości:

- waluty,
- długość, masa, pojemność, temperatura, czas.

* Państwa i miasta.

2. GRAMATYKA

* Podstawowe pojęcia gramatyczne:

- przyimki,
- przedimki,
- zaimki,
- przymiotniki,
- przysłówki,
- rzeczowniki,
- czasowniki,
- liczebniki.

* Czasy wraz ćwiczeniami do każdego z nich.

* Pozostałe zagadnienia gramatyczne wraz z ćwiczeniami:

- okresy warunkowe,
- strona bierna,
- mowa zależna,
- następstwo czasów,
- czasowniki modalne,
- konstrukcje z I wish.

3. DIALOGI

* Każdy dialog zawiera tłumaczenia i ćwiczenia:

- praca,
- pracowity dzień,
- rezerwacja biletu,
- rezerwacja pokoju,
- wskazywanie drogi,
- specjalność dnia,
- pogoda.

Show More...

What's New

√ Mnóstwo ulepszeń dzięki czemu aplikacja działa lepiej niż kiedykolwiek

My Rating

App Store Rating