Back
Category: Education

App removed from site

We're sorry, "900 Câu Hỏi Thi Nails" has been removed from the App Store.

Please return to the front page and use the search box above to find another app.

900 Câu Hỏi Thi Nails

900 Câu Hỏi Thi Nails

       iOS Universal

Ứng dụng Nail Test phiên bản tiếng Việt này giúp bạn luyện thi hiệu quả, nhanh chóng lấy chứng chỉ hành nghề Nails trên tất cả các tiểu bang Hòa Kỳ. Có toàn bộ 900 câu chia làm 9 tập câu hỏi. Các câu khó sẽ được lọc riêng ra một danh sách giúp bạn tập trung thời gian hơn vào các câu khó này.


Screenshots

Screenshot 1 of 6

Share with Others

Last changed:
Oct 05, 2012
Category:
Education
Developer:
FastTest.Me
Version:
1.0
Size:
0.5 MB

Current Version Average Rating:
2.00 (1)

All Versions Average Rating:
2.00 (1)
Other Apps By This Developer