Back
Category: Education

App removed from site

We're sorry, "900 Câu Hỏi Thi Nails" has been removed from the App Store.

Please return to the front page and use the search box above to find another app.

900 Câu Hỏi Thi Nails

900 Câu Hỏi Thi Nails

       iOS Universal

Ứng dụng Nail Test phiên bản tiếng Việt này giúp bạn luyện thi hiệu quả, nhanh chóng lấy chứng chỉ hành nghề Nails trên tất cả các tiểu bang Hòa Kỳ. Có toàn bộ 900 câu chia làm 9 tập câu hỏi. Các câu khó sẽ được lọc riêng ra một danh sách giúp bạn tập trung thời gian hơn vào các câu khó này.


Screenshots

Screenshot 1 of 6

Share with Others

Last changed:
Oct 05, 2012
Category:
Education
Developer:
FastTest.Me
Version:
1.0
Size:
0.5 MB

Current Version Average Rating:
2.00 (1)

All Versions Average Rating:
2.00 (1)
Other Apps By This Developer
1000 Gebräuchlichsten Englischen Wörter
1000 Mots Les Plus Utilisés En Anglais
1000 Palabras Inglesas Comunes
1200 английских слов
2000 토익 - 토플워드
Advanced English Vocab 5000
Adwords Fund Exam Prep
Animal Quizzes Vietnamese (Tiếng Việt)
English Grammar 3000
English Grammar 3000 - No Ads
English Vocab Through Pictures
English Words: Animals, Fish, Poultry
English Words: Body Parts
English Words: Clothes and Things to Wear
English Words: Country - Flag Quiz
English Words: Food Quiz
English Words: Fruits and Vegetables
English Words: House and Furnitures
English Words: Transportation and Vehicles
English Words: Universe and Space
English Words: World - Country Map Quiz
GRE WORDS 800
Le 1000 parole più usate Inglese
Luyện Thi Nail Test (Anh-Việt)
Nail Test Prep
SAT Vocabulary 1000
Spanish Animal Quizzes (Español)
Spanish by Similar English Words 1600
TOEFL TOEIC VOCABULARY
US President Quizzes
Vocabulario Inglés 3000