This app was removed from the App Store.

JLPT N2 Grammar Usage

JLPT N2 Grammar Usage

iOS Universal Education

$1.99
Own Wish Buy Buy

App having:
- 173 JLPT N2 grammar with explain (EN / VN)
- One grammar have LOTS of word's meaning, usage by sentences.
- 58 exercise lessons to "renshuu".

-------------------
Những ai ôn luyện N2 thì không thể thiếu cuốn
173 cấu trúc ngữ pháp 2kyuu.

App bao gồm:
- Tổng hợp 173 cấu trúc ngữ pháp 2kyuu
- Bao gồm nhiều ý nghĩa của từ, cách vận dụng qua những ví dụ đa dạng
- 58 bài test ngữ pháp để ôn luyện lại kỹ năng.

Hy vọng các bạn đóng góp thêm cho dữ liệu bài test theo cấu trúc ngũ pháp và lời giải nhằm làm phong phú thêm bài học bằng cách:
email về giaiphapmobile@gmail.com

Show More...

What's New

- Update GUI
- Add Favourite function

My Rating

App Store Rating