Back
Category: Education

App removed from site

We're sorry, "JLPT N2 Grammar Usage" has been removed from the App Store.

Please return to the front page and use the search box above to find another app.

JLPT N2 Grammar Usage

JLPT N2 Grammar Usage

       iOS Universal

App having:
- 173 JLPT N2 grammar with explain (EN / VN)
- One grammar have LOTS of word's meaning, usage by sentences.
- 58 exercise lessons to "renshuu".

-------------------
Những ai ôn luyện N2 thì không thể thiếu cuốn
173 cấu trúc ngữ pháp 2kyuu.

App bao gồm:
- Tổng hợp 173 cấu trúc ngữ pháp 2kyuu
- Bao gồm nhiều ý nghĩa của từ, cách vận dụng qua những ví dụ đa dạng
- 58 bài test ngữ pháp để ôn luyện lại kỹ năng.

Hy vọng các bạn đóng góp thêm cho dữ liệu bài test theo cấu trúc ngũ pháp và lời giải nhằm làm phong phú thêm bài học bằng cách:
email về giaiphapmobile@gmail.com

What's new

- Update GUI
- Add Favourite function


Screenshots

Screenshot 1 of 10

Share with Others

Last changed:
Aug 05, 2012
Category:
Education
Developer:
Mobile+ Solution Co.Ltd
Version:
1.0.2
Size:
2.8 MB

Current Version Average Rating:
No data

All Versions Average Rating:
No data
Other Apps By This Developer