This app was removed from the App Store.

ספרדית למתקדמים - קורס ללימוד עצמי מבית פרולוג (VIM)

ספרדית למתקדמים - קורס ללימוד עצמי מבית פרולוג (VIM)

iOS Universal Education

Free
Own Wish Buy Buy

***************
אפליקציה זו מיועדת לאייפד וגם לאייפון
חדש! ניתן לאחר השדרוג לעיין כעת גם בתדפיס ספר הלימוד
***************

קורס מקיף ללימוד ספרדית מבית פרולוג - בהגשה טלוויזיונית מלאה.
■ הקורס (הגרסה המלאה) כולל: 14 שיעורים, כ-7 שעות (!) של תרגול ולימוד - כשהכול מוצג ומומחש על גבי המסך: הסברים והנחייה מלאה בעברית, מלווים בכתוביות ובטבלאות לאורך כל מהלך הלימוד.
■ במדריך למשתמש שבאפליקציה ניתן קוד מיוחד המאפשר גישה לאתר פרולוגמדיה לשם הורדת דפי העבודה של הקורס הכוללים את התרגילים ואת דרכי פתרונם, ועוד.
■ מיועד לבעלי ידע בסיסי טוב או למסיימי הקורס "ספרדית בסיסית".
■ לא נדרש ספר לימוד (למרות שניתן אופציונלית לרכוש ספר שכזה באתר פרולוג).
רשימת השיעורים הנלמדים ותוכנם:
בשיעור 1 נלמד: לדבר על פעולות שמתרחשות בזה הרגע; להבחין בין פעולות שגרתיות לפעולות שקורות בזה הרגע; לדבר על פעולות מתמשכות
בשיעור 2 נלמד: לדבר על פעולות שהתרחשו בעבר הקרוב; לספר חוויות
בשיעור 3 נלמד: לדבר על ההיסטוריה של חברה; להתייחס למישהו או למשהו מבלי לציין את שמם במפורש
בשיעור 4 נלמד: לדבר על השינויים בטכנולוגיה; להשוות את העבר עם ההווה; לדבר על הרגלים בעבר
בשיעור 5 נלמד: לספר באילו נסיבות הכרנו מישהו; לספר אנקדוטות; להגיב לאנקדוטות; לתת סיבה
בשיעור 6 נלמד: לספר על מעשים שאירעו בעבר; לספר על תקלות; לקשר בין שתי פעולות שהתרחשו בעבר
בשיעור 7 נלמד: לתת עצות; לדבר בנימוס; לשער השערות
בשיעור 8 נלמד: לדבר על פעולות עתידיות; לנסח השערות לגבי ההווה; לבטא תנאי
בשיעור 9 נלמד: לתת עצות; לתת הוראות; לנסח ולהבין מתכון בישול
בשיעור 10 נלמד: לאחל איחולים; לדבר על פעולות עתידיות; לכתוב מכתב
בשיעור 11 נלמד: לתאר מה אנחנו מחפשים; לתאר חפצים
בשיעור 12 נלמד: לבטא רגשות כלפי אנשים או חפצים; להביע דעה
בשיעור 13 נלמד: לשער השערות לגבי ההווה; לערוך השוואות
שיעור 14 - סיכום.
לימוד מהנה, ובהצלחה!


***************
למידע נוסף ולרכישת ספר הלימוד הנלווה בגרסת פי.די.אפ - PDF - בקרו בכתובת:
http://www.prolog.co.il/books
***************

Show More...

What's New

***************
אפליקציה זו מיועדת לאייפד וגם לאייפון
חדש! ניתן לאחר השדרוג לעיין כעת גם בתדפיס ספר הלימוד
***************

New and updated version!
New UI and better video quality.
PDF included.

Now also for iPAD.

My Rating

App Store Rating