Тоо бодлого for iPhone

Тоо бодлого for iPhone

iOS iPhone Education

Free
Own Wish Buy Buy

Бага насны хүүхдүүдэд бие даан сурахад нь зориулсан “Цагаан толгойг” бүтээгчдийн шинэ апп iPhone-д зориулсан “Математик”-г танилцуулж байна. Математик –д үржүүлэхийн хүрдийг хүүхдэд цээжлэхэд амархан, цэгцтэй байдлаар оруулж өгсөн. Цээжилсэн хүрдээ ашиглан үржих, хуваах үйлдэлтэй бодлогуудыг бодох бодлогын хэсэгтэй. Энэ хэсэгт хүүхдүүд гаргасан хариугаа өөрөө шалгах боломжтой учир хүрдээ илүү сайн тогтооно. Мөн дөрвөлжин гурвалжин дугуй гэх мэт дүрсүүдийг зурж гараа зүгширүүлэх хэсэгтэйгээс гадна хүүхдүүдэд зориулсан “Шидэт квадрат” сонирхолтой тоглоомыг оруулж өгсөнөөрөө математикын хичээлийг сонирхол татсан шинэлэг болгосон.
-------------------------------------------------

Show More...

What's New

bug fixed

My Rating

App Store Rating