Тоо бодлого

Тоо бодлого

iOS iPad Education

Free
Own Wish Buy Buy

2012 оны 11 сарын 30-ныг хүртэл хямдралтай үнээр татан авна уу.
------------------------------------------------------
Бага насны хүүхдүүдэд бие даан сурахад нь зориулсан “Цагаан толгойг” бүтээгчдийн шинэ апп “Тоо бодлого”-г танилцуулж байна. "Тоо бодлого" нь гурван шаттай. Эхний шатанд хүүхдүүдийг 0-9 хүртэлх тоонуудыг хэрхэн зөв бичихыг зааж, 1-20 хүртэлх тоонуудыг хооронд нь нэмж бас хасч сургах бөгөөд хүүхэд сурсан тоогоо бичиж мөн дөрвөлжин гурвалжин дугуй гэх мэт дүрсүүдийг зурж гараа зүгршрүүлэх хэсэгтэй. Ийм байхад дэвтэр болон ном үзэг харандаа гээд олон зүйлс авч явах шаардлагагүй болж байна. Харин дараагийн 2-р шатанд хүүхдэд үржүүлэхийн хүрдийг цээжлэхэд амархан, цэгцтэйгээр бичиж оруулж өгсөн. Цээжилсэн хүрдээ ашиглан үржих, хуваах үйлдэлтэй бодлогуудыг бодож, мөн түүнчлэн гаргасан хариугаа хүүхэд өөрөө шалгаж болдог давуу талтай. Сүүлийн шатанд үржих, хуваах нэмэх хасах үйлдүүлийг багтаасан 3 өөр түвшингийн бодлогууд мөн өгүүлбэртэй бодлого, хүүхдэд зориулсан шидэт квадрат зэргийг оруулж өгсөнөөрөө математикын хичээлийг сонирхол татсан шинэлэг болгож өглөө.

Show More...

What's New

bug fix

My Rating

App Store Rating