This app was removed from the App Store.

VinaPhone BSS

VinaPhone BSS

iOS iPhone Business

Free
Own Wish Buy Buy

Hệ thống phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ VinaPhone.
Dịch vụ:
- Đăng ký thông tin thuê bao trả trước.

Show More...

What's New

- Fix lỗi giao diện hiển thị trên IOS 6,7.

My Rating

App Store Rating