This app was removed from the App Store.

Realizácie PSJ Hydrotranzit

Realizácie PSJ Hydrotranzit

iOS Universal Business

Free
Own Wish Buy Buy

PSJ Hydrotranzit, a. s., je stavebná spoločnosť založená v roku 2002, ktorá pôsobí v
oblastiach pozemné stavby, líniové stavby a veľkokapacitné nádrže. Našim cieľom je poskytovať
kvalitné komplexné stavebné služby. Pripravili sme pre vás aplikáciu, vďaka ktorej sa môžete lepšie
oboznámiť s našou spoločnosťou, ponúkanými službami a úspešnými realizáciami.

Show More...

What's New

Fixed facebook link

My Rating

App Store Rating