Konsernrådsmøtet 2018

Konsernrådsmøtet 2018

iOS Universal Business

Free
Own Wish Buy Buy

Velkommen til Konsernrådsmøtet 2018.

Konsernrådsmøtet er en årlig samling der konsernsjef og andre toppledere snakker med nøkkelpersoner i organisasjonen om strategi- og driftsrelaterte problemstillinger.

Det faglige innholdet fokuserer på strategiske hovedprioriteringer for videre vekst. Møtet tar for seg helheten av verdikjeden som NorgesGruppen er en del av og hvordan de ulike forretningsenhetene samlet bidrar til videreutvikling av selskapet.

Målet er å motivere, debattere, orientere og skape helhetsforståelse. Fellesskapet og NorgesGruppen-kulturen er sentralt, og samlingen gir gode muligheter for hver enkelt til å bli bedre kjent med andre deler av organisasjonen.

Show More...

What's New

Please download this latest version. Fixed a bug that messed up the design in several areas.

My Rating

App Store Rating