iHospital POS - Ухаалаг Кассын Систем

iHospital POS - Ухаалаг Кассын Систем

iOS iPad Business

Free
Own Wish Buy Buy

iHospitel аппликейшн нь Эгүлэн Ухаалаг Кассын Системийн эмнэлгийн үйл ажиллагааг автоматжуулж , өвчтөний түүх хөтлөх, эмчилгээний захиалга оруулах, цаг бүртгэл хийх , үйл ажиллагааг эмх цэгцтэй явуулахад зориулагдсан систем юм.

Хянах самбар
Нийт орлогын хэмжээг эхлэх дуусах огноог оруулж харах боломжтой бөгөөд хамгийн ашигтай 20 үйлчилгээ, хамгийн их хийгдсэн 20 үйлчилгээ жагсаалтаар гарна.

Тайлан
Эмчилгээ үзүүлдэг эмнэлгийн хэсгийн тайлан захиалгаар, ажилтнаар, биллийн , үйлчилгээний буцаалтаар гарна. Бараа бүтээгдэхүүн зардаг дэлгүүрийн хэсгийн тайлангууд борлуулалт, бараа таталт, барааны үлдэгдэл, биллээр гарч excel хэлбэрээр өөрийн e-Mail рүү илгээх боломжтой.

Эмчилгээ
Эмнэлгийн эмчилгээ, үйлчилгээний төрөл үнийг бүртгэн оруулж эмчилгээний хэсгийг үүсгэнэ.

Цаг бүртгэл
Өвчтөний хийлгэх эмчилгээ, цаг, давтамж эмчилгээний хугацааг бүртгэн оруулахдаа эмчийн цагийн хуваарьт тохируулан бүртгэл хийж өвчтөний мэдээллийг давхар бүртгэснээр өвчтөний түүх үүссэнээр эмнэлгийн үйл ажиллагаатай холбоотой үйлдлийг системчилж, жигд ажиллагаа бүтээмжийг дээшлүүлнэ.

Ажилтан
Ажилтныг албан тушаалаар нь бүлэглэж, хүний нөөцийн бүртгэлийг хийх боломжтой.

Зардал
Үйл ажиллагааны зардлаа бүртгэх боломжтой.

Менежер :
· Менежер өөрийн эрхээр нэвтэрч эмнэлгийн эмчилгээ, бүтээгдэхүүнийг оруулах,
· Тайлан харах
· Хямдрал оруулах

Касс :
· Тооцоо хийх
· Цаг бүртгэл хийж үйлчлүүлэгчдэд эмчилгээний хуваарь өгөх
Эмч :
· Эмчилгээний хуваарь, өвчтөний түүх хөтлөх харах
· Цаг бүртгэл хийж үйлчлүүлэгчдэд эмчилгээний хуваарь өгөх
· Тайлан харах, и-мэйлээр илгээх
Сувилагч :
· Эмчилгээний хуваарь, өвчтөний түүх хөтлөх, харах

Show More...

What's New

bug fixes

My Rating

App Store Rating