This app was removed from the App Store.

Hội Bản Quyền

Hội Bản Quyền

iOS iPhone Business

Free
Own Wish Buy Buy

Hội Bản Quyền là hội các anh em sử dụng chung ứng dụng bản quyền cydia trên iDevice. Hội được thành lập những ngày đầu năm 2012 theo ý tưởng của 3 thành viên diễn đàn Tinh Tế: gấu jang hồ và noopwar và dailythe, hiện nay mục tiêu của hội là duy trì một cộng đồng ace Tinh Tế chung tay xây dựng kho ứng dụng bản quyền dùng chung cho mọi thành viên.


*Tài sản hội ------------------------------------------------------------
♥ 1000 ứng dụng bản quyền ứng dụng cydia.
♥ hơn 2200 bản quyền ứng dụng App Store (dành cho hội viên đặc biệt)
♥ tài khoản microsoft technet hợp pháp cung cấp giấy phép sử dụng windows và office cho hội viên
♥ và quan trọng nhất, sự chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đến mọi người
-----------------------------------------------------------------------

Show More...

What's New

*update---------------------------------
+ thêm tính năng vòng xoay may mắn
+ bugs fixed
+ giảm bớt dung lượng app
+ sửa các lỗi chính tả
------------------------------------------

Hội Bản Quyền là hội các anh em sử dụng chung ứng dụng bản quyền cydia trên iDevice. Hội được thành lập những ngày đầu năm 2012 theo ý tưởng của 3 thành viên diễn đàn Tinh Tế: gấu jang hồ và noopwar và dailythe, hiện nay mục tiêu của hội là duy trì một cộng đồng ae Tinh Tế chung tay xây dựng kho ứng dụng bản quyền dùng chung cho mọi thành viên.

*********************************
Tài sản của hội:
*********************************

♥ 1000 ứng dụng bản quyền ứng dụng từ cydia.
♥ hơn 2200 bản quyền ứng dụng App Store (dành cho hội viên đặc biệt)
♥ tài khoản microsoft technet hợp pháp có thể cung cấp giấy phép sử dụng windows bản quyền cho hàng nghìn hội viên
♥ và quan trọng nhất, sự chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đến mọi người

My Rating

App Store Rating