This app was removed from the App Store.

Energisalg

Energisalg

iOS iPhone Business

Free
Own Wish Buy Buy

App is now available in English, Danish, Swedish, Finnish and Norwegian

Med Energi Danmarks app kan du se oppdateringer for strømterminpriser og spotpriser samt motta siste nytt og markedsinfo fra Energi Danmark.

- Grafer over utviklingen i spot- og terminpriser, kan vises som dag, uke, måned, kvartal og år
- Løpende oppdatering av strømterminpris for de neste årene – delt opp i Vest-DK og Øst-DK
- Daglig oppdaterte kurser på strømspotpriser, gass, kull og CO2
- Daglige nyheter om lukkekurser, markedsinfo og spotpriser

English:

With the Energi Danmark app you can see regular updates on electricity forward prices and spot prices as well as receive the latest news and market info from Energi Danmark.

- Graphs of the trend in electricity forward prices and spot prices, can be shown as day, week, month, quarter and year
- Regular updates on electricity forward prices for the next few years – divided into West DK and East DK
- Market rates for electricity spot prices, gas, coal and CO2 updated daily
- Daily headlines covering the latest news and market info from the energy market

Danish:

Energi Danmarks app giver dig mulighed for at få løbende opdateringer på elterminspriser og daglige opdateringer på spotpriser. Samtidig modtager du de seneste nyheder og markedsinfo fra Energi Danmark.

- Grafer over udviklingen på elterminspriser og spotpriser, vises for hhv. dag, uge, måned, kvartal eller år
- Løbende opdatering af elterminspris for de nærmeste år – delt op på Vest-DK og Øst-DK
- Dagligt opdaterede kurser for spot, gas, kul og CO2-kvoter
- Daglige nyheder og markedsinfo om den seneste udvikling på markedet

Swedish:

Med Energi Danmarks app kan du få uppdateringar om våra termins- och spotpriser på el samt senaste nytt och marknadsinformation från Energi Danmark.

- Grafer över utvecklingen av elterminspriser och spotpriser, kan visas per dag, månad, kvartal eller år.
- Löpande uppdatering av elterminspriset under de kommande åren – uppdelat på västra respektive östra Danmark
- Dagligen uppdaterade kurser för elspotpriser, gas, kol och CO2
- Dagliga nyheter om stängningskurser, marknadsinformation och spotpriser

Finnish:

Energi Danmark -ohjelman avulla saat sähkön termiini- ja spot-hintojen säännöllisiä päivityksiä sekä viimeisimpiä uutisia ja markkinatietoja Energi Danmarkilta.

- Sähkön termiini- ja spot-hintojen trendikäyrien esitettävät aikajaksot ovat päivä, viikko, kuukausi, kvartaali ja vuosi
- Sähkön termiinihintojen säännölliset päivitykset muutamalle seuraavalle vuodelle
- Päivittäinen sähkön spot-hintojen, kaasun, hiilen ja hiilidioksidipäästöoikeuksien kurssien päivitys
- Päivittäiset uutiset päätöskursseista, markkinatiedoista ja spot-hinnoista

Show More...

What's New

New user-friendly layout
Graphs can show historic data, choose between day, week, month, quarter and year
Data are available at all times

My Rating

App Store Rating