This app was removed from the App Store.

CFO Agenda

CFO Agenda

iOS iPhone Business

Free
Own Wish Buy Buy

CFO Agenda applikationen henvender sig til CFO’er og ledende økonomifolk i Danmarks store virksomheder og institutioner. I applikationen kan du få ny viden om de udfordringer, der præger danske CFO’ers agenda, og få information om det årlige CFO Agenda heldagsseminar. Du kan blandt andet tilmelde dig seminaret, se praktiske oplysninger, sammensætte dit eget program for dagen eller bestille uddybende information. Under seminarer kan du via applikationen komme med kommentarer, stille spørgsmål til indlæggene eller booke møde med Deloitte.

I applikationen kan du finde kontaktinformationer og placeringen af Deloittes kontorer i Danmark og Grønland. Find nemt det nærmeste Deloitte-kontor, tilføj det til dine kontakter eller få kørselsvejledning.

De oplysninger, beregninger, konklusioner og anbefalinger, der fremgår af app’en, er kun beregnet til oplysende formål. Brug af applikationen kan ikke erstatte konkret økonomisk vejledning og applikationens brug skal således suppleres med individuelle beregninger og rådgivning, som tager højde for specifikke forhold i hver enkelt situation. Beregningerne kan derfor ikke danne baggrund for økonomiske dispositioner. Deloitte er ikke ansvarlig for fejl eller unøjagtigheder i de anførte oplysninger, beregninger, konklusioner og anbefalinger. Deloitte kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller følgeskader. Eventuelle tvister, der måtte opstå på baggrund af eller i forbindelse med anvendelse af de anførte oplysningerne, beregninger, konklusioner og anbefalinger, skal afgøres på baggrund af dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole.

Show More...

What's New

Mindre fejlrettelser

My Rating

App Store Rating