This app was removed from the App Store.

Truyện Cổ Tích Việt Nam - Fairy tales HD

Truyện Cổ Tích Việt Nam - Fairy tales HD

iOS iPad Books

$1.99
Own Wish Buy Buy

The fairy tales often meant humanely and have a huge effect to the education and formation of children' character. Collection of the most famous VietNamese fairy tales.
Audio fairy tale: Mat Tai Mat Toc.

Feature
★★★Reading Audio fairy tale for your babies yourself★★★
★★★Auto reading Audio mode★★★
★★★Lullaby★★★

********************************

Tuyển tập truyện cổ tích audio Việt Nam.
Truyện cổ tích Audio Mất Tai Mất Tóc
@Đọc truyện cho bé nghe,(tự đọc, hoặc đọc tự động)
@Ru bé ngủ

Những câu truyện cổ tích thường mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có tác dụng rất lớn đến việc giáo dục và hình thành nhân cách con người.
Onesoft giới thiệu tuyển tập các truyện cổ tích chọn lọc của Việt Nam và thế giới.

Show More...

My Rating

App Store Rating