This app was removed from the App Store.

TDW - Hỏa Vân Tà Thần

TDW - Hỏa Vân Tà Thần

iOS Universal Books

$4.99
Own Wish Buy Buy

TDW - Hỏa Vân Tà Thần

Ứng dụng sẽ mang đến với các bạn những phút giây giải trí thoải mái nhất, truyện đầy đủ màu sắc, hình ảnh chân thật, và các trang truyện với chất lương cao nhất.

Các chức năng chính:

* Hỗ trợ iPhone/iPod Touch/iPad.
* Hỗ trợ 2 chế độ xoay màn hình.
* Hỗ trợ đánh dấu trang và quản lý các trang đã được đánh dấu.
* Chọn nhanh trang, xem nhanh các trang ở dạng thumbnails.
* Hỗ trợ AirPrint.
* Tự động mở lại trang đã đọc trước đó khi mở ở lần kế tiếp.
* Hỗ trợ Zoom và lấy tiêu điểm zoom giúp thuận tiện hơn khi xem trên iPhone/iPod.
* ...

Show More...

My Rating

App Store Rating