This app was removed from the App Store.

Văn Nghệ Quân Đội

Văn Nghệ Quân Đội

iOS Universal Newsstand

Free
Own Wish Buy Buy

Tạp chí Văn nghệ Quân đội là tạp chí sáng tác văn học và bình luận văn học nghệ thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam, do Tổng cục Chính trị trực tiếp chỉ đạo. Tiền thân của Tạp chí là những cuốn “Sinh hoạt văn nghệ” in trên giấy dó mỏng và ẩm, xuất bản không định kỳ trên chiến khu Việt Bắc những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. “Sinh hoạt văn nghệ” vừa in những sáng tác của các nhà văn yêu nước Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, vừa in những sáng tác mới của các cây bút trẻ trong quân đội; đồng thời in những tin văn nghệ, tin chiến sự trong lực lượng vũ trang phục vụ bộ đội và nhân dân trường kỳ kháng chiến.

Tháng 1/1957, Tạp chí Văn nghệ Quân đội ra số đầu tiên và được xác định là tờ tạp chí sáng tác và bình luận văn nghệ của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; tuyên truyền đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng trong lực lượng vũ trang và trong nhân dân; đăng tải các sáng tác, nghiên cứu phê bình văn học góp phần bồi dưỡng phẩm chất tâm hồn người chiến sĩ; phát hiện bồi dưỡng những tài năng văn nghệ trẻ, đặc biệt là tài năng trẻ trong quân đội.

Những năm đầu, Tạp chí ra mỗi tháng một kỳ, phát hành rộng rãi trong toàn quốc và nhiều nước trên thế giới với số lượng lớn: 150-200.000 bản/kỳ. Trong những năm chiến tranh ác liệt nhất, Tạp chí vẫn có mặt ở hầu hết các chiến trường, cổ vũ, động viên kịp thời bộ đội và nhân dân ta anh dũng chiến đấu và giành chiến thắng.

Qua 55 năm hoạt động, Tạp chí đã xuất bản hơn 700 số và phụ san với hàng triệu trang in, bao gồm 45.000 truyện ngắn, hàng vạn bài thơ, hàng nghìn bài phê bình. Các nhà văn công tác ở Tạp chí còn viết hàng trăm cuốn tiểu thuyết, hàng nghìn tập truyện ngắn, bút ký, thơ, trường ca và hàng chục tác phẩm lý luận phê bình văn học…
------------

Subscribe with these special offers

Single issue: $0.99
3 months subscription (6 issues): 4.99
6 months subscription (12 issues): $10.99
12 months subscription (24 issues) : $22.99

– Payment will be charged to your iTunes Account at confirmation of purchase.
– Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period.
– Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal.
– Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be\ turned off by going to the user's Account Settings after purchase.
– No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period.
– Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication

Show More...

What's New

- Sửa lỗi tải báo trên iOS 7
- Tích hợp thanh toán qua thẻ cào

My Rating

App Store Rating