This app was removed from the App Store.

Nhím Tốt Bụng, Vẹt Si Ghê HD

Nhím Tốt Bụng, Vẹt Si Ghê HD

iOS iPad Books

$1.99 was 0.99
Own Wish Buy Buy

Truyện cổ tích audio
@Kể truyện bé nghe.
@Tự động đọc ru bé ngủ.

Những câu truyện cổ tích thường mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có ảnh hưởng rất lớn đến việc giáo dục và hình thành nhân cách trẻ.

Onesoft giới thiệu tuyển tập các truyện cổ tích chọn lọc của Việt Nam và thế giới.

Truyện Cổ Tích audio: Bác Nhím Tốt Bụng, Cô Vẹt Si Ghê.


**************************************
@Reading fairy tale for kids.
@Auto reading, lullaby.
The fairy tales often meant humanely and have a huge effect to the education and formation of human's character.

Onesoft bring to you the famous collection of fairy tales all over the world.
Audio fairy tale: Bac Nhim Tot Bung and Co Vet Si Ghe

Show More...

My Rating

App Store Rating