This app was removed from the App Store.

Klasikong Aklat

Klasikong Aklat

iOS Universal Books

Free
Own Wish Buy Buy

"Banyak Buku:
Ang Bagong Robinson
Ang Singsing nang Dalagang Marmol
Buhay at Mga Ginawa ni Dr. Jose Rizal
Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona
Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan
Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza
..."

Show More...

What's New

Update compatible with iOS 5.x

My Rating

App Store Rating