This app was removed from the App Store.

Klasikong Aklat

Klasikong Aklat

iOS Universal Books

Free

Own Want Buy Buy

"Banyak Buku:
Ang Bagong Robinson
Ang Singsing nang Dalagang Marmol
Buhay at Mga Ginawa ni Dr. Jose Rizal
Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona
Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan
Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza
..."

Show More...

What's New

Update compatible with iOS 5.x

My Rating

App Store Rating

Top 200 Recent Activity

All Time Peak