Kho Sách Nói - Audio Books

Kho Sách Nói - Audio Books

iOS Universal Books

$0.99 was Free
Own Wish Buy Buy

- Kho Sách Nói: Audiobook & Ebook miễn phí dành cho tất cả mọi người.

- Ứng dụng nhằm mang tri thức và kho báu quý giá đến cho tất cả mọi người. Sách giúp cho con người mở mang trí tuệ và nhân cách, là tài sản vô giá của con người. Mong rằng với sự đóng góp của Kho Sách Nói, mọi người sẽ đọc sách nhiều hơn, nâng cao dân trí, giúp cho bản thân ngày càng tốt đẹp hơn, giúp cho xã hội ngày càng phát triển thịnh vượng hơn.

Show More...

What's New

+ Tối ưu chức năng và sửa lỗi

My Rating

App Store Rating