Kho Sách

Kho Sách

iOS Universal Books

$0.99 was Free
Own Wish Buy Buy

Kho Sách là ứng dụng tổng hợp các loại sách được số hoá sang định dạng PDF hoặc Epub, giúp bạn dễ dàng tiếp cận hàng ngàn cuốn sách hay trên thế giới.
+ Đa dạng thể loại
+ Cập nhật sách thường xuyên
Phiên bản miễn phí sẽ giới hạn số lượng sách và thể loại, vui lòng tải bản PRO.

Show More...

My Rating

App Store Rating