This app was removed from the App Store.

Encyclopedia (Swedish)

Encyclopedia (Swedish)

iOS iPhone Books

$7.99
Own Wish Buy Buy

Encyclopedia är en fullständig kopia av encyklopedin Wikipedia på din iPhone / iPod. Detta innebär ingen Internetanslutning krävs för att söka och artiklar view. Detta app är det snabbaste och enklaste sättet att bläddra Wikipedia - och det fungerar i ett flygplan, på toppen av ett berg, i en tunnel, och i andra länder. (Eller, om du har en iPod Touch-användare, om du inte har wifi.)

När du först startar Encyclopedia, kommer du behöva ladda ner en kopia av Wikipedia databasen, som kommer att sysselsätta cirka 170 MB utrymme på enheten.

För vanliga frågor, gå till http://collison.ie/wikipedia-iphone/faq.

FUNKTIONER
- Ingen internetuppkoppling krävs
- Fullständiga texten i svenska Wikipedia *
- Momentan söka artikelrubriker
- Fullt fungerande relationer mellan artiklar
- Navigation spår, så att du enkelt kan delta i den vanliga flummiga Wikipedia surfar.

RECENSIONER
- "Ett av de sju Must Have Offline Apps för din iPhone / iPod Touch" - New York Times
- "Det Liftarens guide till galaxen realiserade" - Desinformado
- "Det var en av anledningarna till att jag köpte en iPod touch" - Lennart N.
- "Det är det bästa och mest användbara iPhone app jag vet" - Alexander C.

* Vissa delar av artiklar som inte är mycket användbara på en mobil enhet (till exempel referenser) har uteslutits, men alla själva artikel texten bevaras. Dessutom är endast lämplig artiklar ned - bild beskrivningar, användarprofiler, etc. omfattas inte.

-------------------------------------

Encyclopedia provides a complete copy of the Wikipedia encyclopedia on your iPhone/iPod. This app is the fastest and simplest way to browse Wikipedia on your device and crucially doesn't require any internet connectivity. It works in a plane, on top of a mountain and when abroad. (Or, if you're an iPod Touch user, whenever you don't have a wifi connection.)

When you first launch Encyclopedia, you will be required to download a copy of the database which will occupy about 170 MB of space on your device.

For frequently asked questions, please head to http://collison.ie/wikipedia-iphone/faq or http://steamheavyindustries.com/support.

FEATURES
-No internet access required
-Complete text of the Swedish Wikipedia*
-Instantaneous livesearch of article titles
-Fully functional links between articles
-Navigation trail, so that you can easily engage in the usual whimsical Wikipedia browsing.

*Some parts of the articles that aren't very useful on a mobile device (such as references) have been excluded. All of the actual article text is preserved. In addition, only proper articles are downloaded - image descriptions, user profiles, etc..., are not included.

------------------------------

Mistake in this translation? Please let us know at translations@steamheavyindustries.com

Show More...

What's New

• compatibility with iOS 5
• support for multiple languages
• bookmarking
• improved user interface
• assorted performance and stability improvements
• support for Retina display

My Rating

App Store Rating