This app was removed from the App Store.

Encyklopedia (Polski) / Encyclopedia (Polish)

Encyklopedia (Polski) / Encyclopedia (Polish)

iOS iPhone Books

$7.99
Own Wish Buy Buy

Encyklopedia jest pełną kopią Wikipedii na iPhone/iPoda. Do jej przeglądania i wyszukiwania niepotrzebny jest dostęp do Internetu. Ta aplikacja to najszybszy i najprostszy sposób by skorzystać z Wikipedii, działający na pokładzie samolotu, na górskim szczycie, w tunelu czy zagranicą. (Jeśli korzystasz z iPoda Touch – także tam, gdzie nie masz wifi).

Kiedy po raz pierwszy uruchomisz Encyklopedię, zostanie pobrana baza Wikipedii, która zajmie około 350MB pamięci twojego urządzenia.

CECHY
- Działa bez dostępu do Internetu
- Pełny tekst polskiej Wikipedii
- Natychmiastowe wyszukiwanie w tytułach artykułów
- W pełni funkcjonalne linki pomiędzy artykułami
- Ścieżka wyszukiwania, aby łatwo przeglądać Wikipedię

OCENY
- "Jedyna w mieście" - ZDNet
- "Jedna z siedmiu aplikacji które trzeba mieć na iPhone/iPod Touch" - New York Times
- "To przewodnik autostopowicza po galaktyce" - Desinformado
- "To był jeden z moich powodów kupienia iPoda Touch" - Lennart N.
- " To najlepsza i najbardziej użyteczna aplikacja na iPhone jaką znam " - Alexander C.
- "Kupiłem iPhone dla tej aplikacji" - Kevin R.

* Niektóre części artykułów nie są zbyt użyteczne na urządzeniach mobilnych (część odniesień), zostały więc usunięte, ale treść artykułów została zachowana. Ściągane są tylko artykuły zawierające właściwą treść – bez opisów obrazów, profili użytkowników, itp.

--------------------

Encyclopedia provides a complete copy of the Wikipedia encyclopedia on your iPhone/iPod. This app is the fastest and simplest way to browse Wikipedia on your device and crucially doesn't require any internet connectivity. It works in a plane, on top of a mountain and when abroad. (Or, if you're an iPod Touch user, whenever you don't have a wifi connection.)

When you first launch Encyclopedia, you will be required to download a copy of the database which will occupy about 350 MB of space on your device.

FEATURES
-No internet access required
-Complete text of the Polish Wikipedia*
-Instantaneous livesearch of article titles
-Fully functional links between articles
-Navigation trail, so that you can easily engage in the usual whimsical Wikipedia browsing.

REVIEWS
- "The only game in town" - ZDNet
- "One of the Seven Must-Have Offline Apps For Your iPhone/iPod Touch" - New York Times
- "It's the Hitchhiker's Guide to the Galaxy" - Desinformado
- "It was one of the reasons I bought an iPod touch" - Lennart N.
- "It's the best and most useful iPhone app I know" - Alexander C.
- "I bought an iPhone because of this app" - Kevin R.

*Some parts of the articles that aren't very useful on a mobile device (such as references) have been excluded. All of the actual article text is preserved. In addition, only proper articles are downloaded - image descriptions, user profiles, etc..., are not included.

------------------------------

Mistake in this translation? Please let us know at translations@steamheavyindustries.com

Show More...

What's New

• compatibility with iOS 5
• support for multiple languages
• bookmarking
• improved user interface
• assorted performance and stability improvements
• support for Retina display

My Rating

App Store Rating