This app was removed from the App Store.

Encyclopedia (Norwegian)

Encyclopedia (Norwegian)

iOS iPhone Books

$7.99
Own Wish Buy Buy

Wikipedia er en komplett kopi av Wikipedia på iPhone / iPod. Dette betyr ingen internett-tilgang kreves for å søke og vise artiklene. Denne applikasjonen er den raskeste og enkleste måten å se Wikipedia - og den fungerer i et fly, på toppen av et fjell, i en tunnel, og i andre land. (Eller, hvis du er en iPod Touch bruker, når du ikke har wifi.)

Når du først starter Encyclopedia, vil du bli bedt om å laste ned en kopi av Wikipedia-databasen, som vil oppta ca 120MB plass på enheten.

For vanlige spørsmål, vennligst hodet http://collison.ie/wikipedia-iphone/faq.

FUNKSJONER
- No internet access required
- Komplett tekst av den norske Wikipedia *
- Instantaneous søk i artikkeltitler
- Fullt funksjonelle koblinger mellom artikler
- Navigering løype, slik at du enkelt kan delta i vanlige lunefull Wikipedia surfing.

ANMELDELSER
- "En av de sju Must-Have Offline Apps til iPhone / iPod Touch" - New York Times
- "Det er Haikerens guide til galaksen realiseres" - Desinformado
- "Det var en av grunnene til at jeg kjøpte en iPod touch" - Lennart N.
- "Det er den beste og mest nyttige iPhone app Jeg vet" - Alexander C.

* Enkelte deler av artikler som ikke er svært nyttig på en mobil enhet (for eksempel referanser) har blitt ekskludert, men alle selve artikkelen teksten er bevart. I tillegg er eneste skikkelige artikler lastet ned - bildet beskrivelser, brukerprofiler, osv. er ikke inkludert.

Mistake in this translation? Please let us know at translations@steamheavyindustries.com
----------------------------------

Encyclopedia provides a complete copy of the Wikipedia encyclopedia on your iPhone/iPod. This app is the fastest and simplest way to browse Wikipedia on your device and crucially doesn't require any internet connectivity. It works in a plane, on top of a mountain and when abroad. (Or, if you're an iPod Touch user, whenever you don't have a wifi connection.)

When you first launch Encyclopedia, you will be required to download a copy of the database which will occupy about 120 MB of space on your device.

For frequently asked questions, please head to http://collison.ie/wikipedia-iphone/faq

FEATURES
-No internet access required
-Complete text of the Norwegian Wikipedia*
-Instantaneous livesearch of article titles
-Fully functional links between articles
-Navigation trail, so that you can easily engage in the usual whimsical Wikipedia browsing.

*Some parts of the articles that aren't very useful on a mobile device (such as references) have been excluded. All of the actual article text is preserved. In addition, only proper articles are downloaded - image descriptions, user profiles, etc..., are not included.

------------------------------

Mistake in this translation? Please let us know at translations@steamheavyindustries.com

Show More...

What's New

• compatibility with iOS 5
• support for multiple languages
• bookmarking
• improved user interface
• assorted performance and stability improvements
• support for Retina display

My Rating

App Store Rating