This app was removed from the App Store.

Encyclopedia (Danish)

Encyclopedia (Danish)

iOS iPhone Books

$3.99
Own Wish Buy Buy

Encyklopædi er en fuldstændig kopi af Wikipedia encyklopædi på din iPhone / iPod. Dette betyder ingen adgang til internettet er forpligtet til at søge og se artikler. Denne app er den hurtigste og enkleste måde at gennemse Wikipedia - og det virker i en flyvemaskine, på toppen af et bjerg, i en tunnel, og i andre lande. (Eller, hvis du er en iPod Touch bruger, når du ikke har wifi.)

Når du første lancering Encyclopedia, vil du blive bedt om at downloade en kopi af Wikipedia-databasen, som vil fylde omkring 70 MB plads på din enhed.

For ofte stillede spørgsmål, bedes du hovedet til http://collison.ie/wikipedia-iphone/faq.

FEATURES
- Ingen internet adgang kræves
- Komplet udgave af den danske Wikipedia *
- Øjeblikkelig søgning i artikel titler
- Fuldt funktionelle forbindelser mellem artikler
- Navigation sti, så du nemt kan deltage i den sædvanlige lunefulde Wikipedia browseren.

REVIEWS
- "Et af de syv Must-Have line Apps til din iPhone / iPod Touch" - New York Times
- "Det er Hitchhiker's Guide to the Galaxy realiseret" - Desinformado
- "Det var en af de grunde, jeg har købt en iPod touch" - Lennart N.
- "Det er det bedste og mest anvendelige iPhone app jeg kender" - Alexander C.

* Visse dele af artikler, der ikke er meget nyttige på en mobil enhed (som f.eks referencer) er blevet udelukket, men alle af de faktiske artiklen tekst er bevaret. Desuden er kun korrekt artikler downloades - billede beskrivelser, brugerprofiler, osv., er ikke medtaget.

----------------------------------

Encyclopedia provides a complete copy of the Wikipedia encyclopedia on your iPhone/iPod. This app is the fastest and simplest way to browse Wikipedia on your device and crucially doesn't require any internet connectivity. It works in a plane, on top of a mountain and when abroad. (Or, if you're an iPod Touch user, whenever you don't have a wifi connection.)

When you first launch Encyclopedia, you will be required to download a copy of the database which will occupy about 70 MB of space on your device.

For frequently asked questions, please head to http://collison.ie/wikipedia-iphone/faq

FEATURES
-No internet access required
-Complete text of the Danish Wikipedia*
-Instantaneous livesearch of article titles
-Fully functional links between articles
-Navigation trail, so that you can easily engage in the usual whimsical Wikipedia browsing.

*Some parts of the articles that aren't very useful on a mobile device (such as references) have been excluded. All of the actual article text is preserved. In addition, only proper articles are downloaded - image descriptions, user profiles, etc..., are not included.

------------------------------

Mistake in this translation? Please let us know at translations@steamheavyindustries.com

Show More...

What's New

• compatibility with iOS 5
• support for multiple languages
• bookmarking
• improved user interface
• assorted performance and stability improvements
• upgraded Danish database from 2012
• support for Retina display

My Rating

App Store Rating